Актуелне обуке

Обука у оквиру Програма континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима
Oснове обраде и заштите података - реализатор Проф.др Горан Матић

Обука на тему: "Систем заштите тајних података у Републици Србији" за запослене у јединицама локалне самоуправе

Термини:

I  - 30. март 2023. године у 12 часова, у укупном трајању од 2 часа;

II - 13. април 2023. године у 12 часова, у укупном трајању од 2 часа;

III - 27. април 2023. године у 12 часова, у укупном трајању од 2 часа;

IV - 11. мај 2023. године у 12 часова, у укупном трајању од 2 часа;

V  - 25. мај 2023. године у 12 часова, у укупном трајању од 2 часа.

 

Место одржавања:

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних податка Владе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26.

 

Контакт телефон за информације: 011/361-65-64.