Обуке

Канцеларија Савета је одржала више десетина едукација из тематске области „Заштита тајних података“, за преко хиљаду лица из органа јавне власти и академске заједнице.

Највећи број обука организован је за потребе припадника Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, служби безбедности и чланова Привредне коморе Србије. Семинаре су похађали и запослени у Народној скупштини Републике Србије, али и студенти Факултета безбедности.

Поред изведених едукација потписани су споразуми о сарадњи:

1. Директорат цивилног ваздухопловства,
2. Управа за спречавање прања новца,
3. Факултет организационих наука,
4. Државна ревизорска институција,
5. Факултет безбедности,
6. Привредна комора Србије,
7. Криминалистичко полицијска академија,
8. Aкадемија за националну безбедност,
9. Акредитационо тело Србије.