Онлине консултације

ОПШТЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА СВЕ ОРГАНЕ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

За потребе судова
За потребе тужилаштава
За потребе општина
За потребе јавних предузећа

 

Консултације могу бити за један орган јавне власти, које се посебно заказују или за више органа по надлежности.

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА СА УГОВОРНИМ ОДНОСОМ СА ОРГАНОМ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

(Правна лица која нису орган јавне власти у смислу чл.2 тачка 7, Закона о тајности података, односно којима Република Србија није оснивач нити власник претежног дела капитала)

НАПОМЕНА: Погледати Каталог органа јавне власти

 

Пре заказивања онлине консултација обавезно прочитајте:


ОСНОВЕ ОБРАДЕ И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА – ПРИРУЧНИК

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА - СКРИПТА

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СЕРТИФИКАТА - СКРИПТА

УНУТРАШЊА КОНТРОЛА НАД РАДОМ СА ТАЈНИМ ПОДАЦИМА - ПРИРУЧНИК

УМАЊИВАЊЕ ИНСАЈДЕРСКЕ ПРЕТЊЕ - СКРИПТА

 

КАТАЛОГ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

 

Најчешће постављана питања и одговори

 

Контакт мејл за заказивање:

online.konsultacije@nsa.gov.rs

Контакт телефон за информације:

011/361-65-64.