О Канцеларији Савета

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података је почела са радом 16. новембра 2009. године под називом Канцеларија Савета за националну безбедност, доношењем Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, бр. 12/09). Ступањем на снагу Закона о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), који се примењује од 01.01.2010. године, Канцеларија Савета за националну безбедност, променила је име у Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података које носи и данас.

Основне надлежности Канцеларије Савета су садржане у следећим Законима:

  • Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије („Службени гласник РС”, број 116/07 и „Службени гласник РС”, број 72/2012),

  • Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, број 12/09) и

  • Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09)