Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 4069 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима.

 
2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017
2018
2019 2020 УКУПНО
ДРЖАВНА ТАЈНА
25
37
35
43
126 65 121
104
109
146
811
СТРОГО ПОВЕРЉИВО
13
86
15
45
131 212 181
280
458
432
1853
ПОВЕРЉИВО
3
3
17
10
186 200 296
200
371
119
1405
УКУПНО
41
126
67
98
443 477 598
584
938
697
4069